Bir Hafız Yetiştiriyorum

 “BİR HAFIZ YETİŞTİRİYORUM” PROJESİ BAŞLADI

Kur’an-ı Kerim’in insanlığa barış ve huzur getiren evrensel mesajının okunup anlaşılmasında önemli bir role sahip, gözümüzün aydınlığı ve geleceğimizin öncüleri hafızlarımıza yönelik “Bir Hafız Yetiştiriyorum” projesi başladı. Projeyle, hafızlığın teşvik edilmesi, hafızlık kurslarının her açıdan geliştirilmesi, öğrencilere destek sağlanması ve hafızların eğitim sonrası hayata hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

MÜSDAV Dini ve Hayri Hizmetler Komisyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde, hafızlar için burs programı başlattı. İslam Dininin doğru anlaşılıp yaşanması açısından çok önemli olan nitelikli gençlerin desteklenmesi amacıyla “Bir Hafız Yetiştiriyorum” isimli bir proje hayata geçirildi. Projenin devam eden süreçleri de Başkanlıkla koordineli olarak yürütülecek.

Manevi Kalkınma İçin Hafızlık Müessesesi Önemli

Kur’an’la insan arasında fikir, bilgi, irfan ve hikmet bağları kuran hafızlık, gençliğin değerler dünyasında belirgin etkiye sahiptir. Çağımızın dünyevi yaşam dayatmalarına karşı, varlığı ve varlığın hakikatini idrak etmiş, ahlaklı, güvenilir, idealleri olan ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesi için çocuklarımıza sağlıklı bir din eğitimi verilmesi hepimizin toplumsal görevidir. Vakfımız, dünya üzerinde yaşayan Müslümanlar arasında kardeşlik ve gönül köprüleri kurmak, İslam dininin insanlığa huzur ve barış getirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak için kurulmuştur. Bu ilke ve değerlerin yaşatılmasında hafızlığın önemi büyüktür. Toplumun yücelmesi, ülkemizin madden ve manen kalkınması Kur’an’la bütünleşmiş ve peygamber (sav) ahlâkını kuşanmış nesillerin yetişmesine bağlıdır. Böyle bir anlayışın filizlenmesi ortak yaşam alanımız dünyanın daha güvenli ve daha mâmur bir hâl almasını da temin edecektir.

Necip Milletimiz Hafızlık Hizmetini Her Daim Desteklemiştir

Hafızlar ve hafızlık, milletimizin nezdinde her zaman müstesna bir konuma sahip olmuştur. Milletimiz bu lütf-u ilahîye nail olmak için çocuklarını hafız yapmak üzere yüzlerce Kur’an kursu açmış, bu kurslarda okuyan 80.000’e yakın evladımızın ihtiyaçlarını karşılamak için maddi ve manevi destek sağlamıştır. “Bir Hafız Yetiştiriyorum” projesi de daha ilk günden itibaren, milletimiz nezdinde büyük bir heyecana sebep olmuş, insanımızın büyük ilgisini görmüş, hafızlığa emek verme konusunda hayırda yarış başlamıştır.

Hafızlık Sadece Bir Metni Ezberlemek Değildir.

MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkanı Erdal ATALAY; “MÜSDAV olarak hafızlık eğitimini desteklemeyi bir nasip olarak görüyoruz. Hafızlık yapmak gençler için nasıl bir erdem ise hafızlığı desteklemek de Hakk’ın ihsanıdır. Bizler “Bir Hafız Yetiştiriyorum” projesiyle, Kur’an’a gönül vermiş çocuklarımıza katkı sunmayı amaçlıyoruz. Hafızlık sadece Mushaf-ı Şerif’in sözlerini ezberlemek değil, aynı zamanda onun özünü insanlığa söz ve davranışlarla, hal ve örneklikle sunmaktır. Hafızlar, hem Kur’an’ın lafzını, hem de insanlığa huzur ve esenlik getiren mesajını özümsemiş kimselerdir. Onları yetiştirmek, hayata hazırlamak, geleceklerini doğru planlamalarına destek sağlama, kurumlar olarak da vatandaşlar olarak da hepimizin ortak vazifesidir.” dedi.

İmkanlar Elverdikçe Hafızlarımızın Yanında Olacağız.

Projemizin odağı, her imkân sahibi vatandaşımızın en az bir hafızlık öğrencisinin aylık masrafını karşılaması üzerine kurulmuştur. Her insan bir hafızın ihtiyacını karşılarsa, ülkemizde hafızlık eğitimi alan ihtiyaç sahibi hiçbir öğrenci kalmayacaktır. Proje kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hafızlık kurslarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 400 TL, yıllık 4800 TL eğitim yardımı yapılacak, Ramazan ve Kurban Bayramlarında giyim yardımı yapılacak. Ayrıca öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik alanda gelişimlere katkı sunacak faaliyetlere destek verilecek ve sorunların çözümüne katkı sunulacaktır.

Proje Başvuruları ve Burs İşlemleri Web Sitemiz Üzerinden Yapılacak.

Projemiz, Vakfımızın hafiz.musdav.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. yurtiçinden veya yurtdışından hafızlık öğrencilerine destek olmak isteyen vatandaşlarımız bu web sayfası üzerinden bağış yapabilecektir. Bursların dağıtımında belirli kriterlere göre hareket edilecektir. Yetim veya öksüz çocuklar, şehit ve gazi çocukları ve yakınları, işsiz ailelerin çocukları, işi olduğu halde aile geliri düşük olanlar, aile geliri normal seviyede olmakla beraber aileye mensup okuyan çocuk sayısı fazla olanlar, bulundukları şehir dışında hafızlık öğrenimi görenler öncelikli olmak üzere ihtiyaç sırasına göre hafızlık öğrencilerine eğitim bursu bağlanacak. Proje kapsamında, imkanlar elverdikçe en fazla sayıda hafıza ulaşılması hedeflenmektedir.

Projede Hafızların Hayata Atılmalarına Yönelik Modüller de Bulunuyor.

Hafızlık öğrencilerinin hıfzını tamamladıktan sonra da sosyal, kültürel ve akademik açıdan gelişimlerine katkı sunulması önemlidir. Aksi halde Kur’an gibi bir hayat rehberini hıfzetmiş ve böyle büyük bir birikime ulaşmış öğrencinin kazanımlarını kaybetme tehlikesi bulunmaktadır. Bu nedenle Vakfımız, hafızların hıfzı tamamlamalarından sonra, dini musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, bilim ve teknoloji, spor, ilmi ve akademik çalışmalar, tashih-i huruf, kıraat ve diğer alanlarda öğrencilerin gelişimini destekleyici modüller hazırlamıştır. Böylelikle hafızların, ilgi alanlarına göre doğru mesleklere yönelmelerine rehberlik edilmesi planlanmaktadır.

Detaylı bilgi için hafiz.musdav.org.tr web sayfasını ziyaret edebilir, +90 0312 431 68 95 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.